Amb la visita anual del estimat Sr. Michael Debus a la nostra comunitat, se celebrarà aquest interessant Seminari, on abordarà amb la profunditat que li caracteritza el tema del Mal, tan actual i necessari de conèixer en els nostres dies.

Seminari Sr.Debus-CCBcn Nov 2019- Català

Con la visita anual del estimado Sr. Michael Debus a nuestra comunidad, se celebrará este interesante Seminario, donde abordará con la profundidad que le caracteriza el tema del Mal, tan actual y necesario de conocer en nuestros días.
Seminario Sr.Debus-CCBcn Nov 2019. Castellano